The Way To Success


Opdrachtgevers

Pagina aangemaakt door Jo Lahaye , bewerkt op 10-Apr-2009 WOSI – helpt innoveren

Een ICT (leer-)bedrijf.
WOSI is een ICT-bedrijf waar state of the art software ontwikkeld wordt. Niet gehinderd door legacy of historische keuzes. Dat maakt dat we een nieuwe frisse kijk op het ICT-domein van woningcorporaties en onze andere opdrachtgevers ontwikkelen. Doelstelling van WOSI is om te komen tot meer innovatie en flexibiliteit in de ICT-huishouding van onze opdrachtgevers.

Aan die doelstelling wordt gewerkt met een steeds wisselende, grote groep studenten. Het zijn vooral studenten informatica opleidingen (software engineering in het bijzonder), maar ook studenten van andere opleidingen.

Opdrachtgevers betalen jaarlijks een bijdrage om de professionele begeleiding van studenten mogelijk te maken en om te zorgen voor de noodzakelijke bedrijfsmiddelen. WOSI is voor studenten namelijk een echt bedrijf, met ervaren projectleiding en een professionele technische begeleiding. Het is vanzelfsprekend wel een bedrijf waar de nadruk ligt op leren. Het leerbedrijf is dan ook "gevestigd" binnen de HvA.

In ruil voor een bijdrage aan het project, krijgen opdrachtgevers de mogelijkheid om hun ICT-uitdagingen voor te leggen aan de projectleiders en participerende studenten. Bovendien kunnen ze de prioriteiten van het project mede sturen, gebruik maken van de ontwikkelde expertise en uiteraard de prototypes, c.q. volwassen applicaties die we opleveren.

Meedoen? We zijn vooral nog op zoek naar een project in de zorgsector (we doen al projecten voor het Ministerie van Defensie, Woningcorporaties (zie PDF hieronder) en diverse media- en onderwijsorganisaties.

Techniek
ICT is voor de meeste organisaties geen doel op zich, maar een hulpmiddel bij het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. In de afgelopen jaren hebben we vooral gewerkt voor Woningcorporaties en daar hebben we veel van geleerd. Er zijn in Nederland zo'n 450 corporaties. Om technologie te kunnen delen, is het noodzakelijk dat die technologie in iedere omgeving "past" en dat deze technologie zonder beperkingen (eigendomsrecht, intellectueel eigendom) gedeeld kan worden. De keuze voor een community-source project was dan ook snel gemaakt. Om ervoor te zorgen dat prototypes die gemaakt worden ook werkelijk in iedere technische omgeving kunnen worden opgenomen, is een van de belangrijkste uitgangspunten dat alle ontwikkelde technologie platform- en database-onafhankelijk is. Om die reden is gekozen voor ontwikkeling met Java, Spring en Hibernate. Bijna alle (grotere) databases worden ondersteund. Opdrachtgevers hoeven dus geen nieuwe kennis in huis te halen om onze applicaties te gaan gebruiken, ze kunnen het platform en database kiezen waar ze al vertrouwd mee waren.

Architectuur.
Inmiddels is een architectuur-model ontwikkeld dat het mogelijk maakt om relatief snel geavanceerde applicaties op te leveren. Dit zorgt ervoor dat technologie op een gestructureerde wijze wordt ontwikkeld en dat een modulaire ontwikkeling mogelijk is. Dat is ook voor -de steeds wisselende groepen- studenten noodzakelijk, omdat het project anders al snel te groot en ongrijpbaar zou worden.

Hoofdkenmerken van de architectuur zijn, dat alle functionaliteit die benodigd is voor meerdere (deel-)applicaties (zoals authenticatie, autorisatie, database connectie, flowcontrol en dergelijke) onderdeel gaan uitmaken van het framework waar de deel-applicaties (modules) aan koppelen.

Organisatiestructuur, rollen.
Jo Lahaye is de projectmanager van WOSI. Liever noemt hij zich projectleider. Hij zorgt ervoor dat de wensen van de opdrachtgevers op een goede manier vertaald worden in de richting van de studententeams. Hij zorgt er bovenal voor dat technologie zo generiek mogelijk ontwikkeld wordt, zodat die maximaal herbruikbaar is.

Teamleider(s).
Teams van studenten bestaan in de praktijk meestal uit 2 tot maximaal 8 mensen. Een team is een groep studenten die met elkaar werkt aan een (deel-)opdracht voor een van de "klanten" van WOSI. De teamleider zorgt voor afstemming van de werkzaamheden met andere teams en de projectleiding, hij/zij voorkomt redundantie, constateert problemen en vertragingen en is het eerste aanspreekpunt voor de projectleiding.

Docenten
Docenten en onderwijskundigen begeleiden vanuit de verschillende instellingen, want ook studenten van andere opleidingen (HRO, Saxion, UvA, etc.) doen regelmatig met ons mee, zorgen ervoor dat de educatieve doelstellingen voldoende geborgd blijven.

Neem ook eens een kijkje in de WOSI folder voor corporaties.