The Way To Success


Studenten

Pagina aangemaakt door Jo Lahaye , bewerkt op 10-Apr-2009 Betreft  Informatie:  Getting started, uitleg project

Jo Lahaye (J.Lahaye@hva
WOSI – stage/afstudeer-project voor studenten
WOSI: een ICT (leer-)bedrijf.
Kern van het project is om (aanstaande) software engineers te leren werken in een grote complexe omgeving. Trefwoorden zijn  echte klanten (Defensie, Woningcorporaties, etc.), architectuur, ontwikkelstraat, Spring (Java), Hibernate en professionele begeleiding door ervaren professionals in software development en projectmanagement. Maar WOSI is breder dan dat. Niet alleen software-engineers zijn welkom, ook interaction designers, communicatiespecialisten, juristen, en mensen met een bedrijfskundige of economische achtergrond.

WOSI is gestart in 2006, als stageproject in het kader van de minor advanced software development van de Informatica Opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam. En die minor is nog steeds de kern, maar inmiddels doen ook informatica opleidingen uit andere steden mee. De studenten worden daarbij zoveel mogelijk op de eigen opleiding begeleid. WOSI is een ICT-(leer-)bedrijf, dat is opgezet om studenten te leren hoe software ontwikkeld wordt in een professionele omgeving. Vanwege het grote verloop en de noodzakelijke continuïteit, is het van groot belang dat studenten leren goed te documenteren, coding standards te gebruiken, goed te communiceren met teamgenoten, projectleiders, enzovoorts. Kortom, zoals dat in het echt ook gaat.

Ieder semester zijn er nieuwe studenten die (voornamelijk in het kader van hun informatica-opleiding) werken aan het bereiken van de doelstellingen van WOSI. Kort samengevat komen die neer op:
• verbeteren van de kwaliteit en flexibiliteit van de ICT-huishouding van de opdrachtgevers, door onderzoek en het bouwen van prototypes.
• creëren van een grotere maatschappelijke betrokkenheid door de inzet van moderne ICT (directere en meer contacten in de buurt en met klanten).
• verbeteren van de samenwerking met andere corporaties en ketenorganisaties (welzijn, zorg, gemeenten, etc.), bijvoorbeeld door data-standaarden te formuleren en standaarden voor interoperabiliteit te ontwikkelen.
• inzet van moderne ICT-technologie bij het verbeteren van veiligheid, leefbaarheid en milieu (in huis, wijken en buurten).

Voor wie is WOSI interessant.
Binnen WOSI is zijn er dus niet alleen stage- of afstudeerprojecten voor software-engineers, maar ook voor andere ICT-disciplines en mensen van andere opleidingen, denk aan juristen (licentiekeuzes, ict-contracten, etc), communicatie-specialisten (website, communicatie met opdrachtgevers, gemeenten, studenten, etc.), interaction designers, vormgevers en projectleiders (economie, business-engineers, etc.). Ook studenten in de maatschappelijke vakken zijn welkom om (de gevolgen van falende) informatiestromen tussen bijvoorbeeld corporaties, welzijnsinstellingen, zorginstellingen en gemeenten in kaart te brengen.

Uitgangspunten technologie.
ICT is voor onze opdrchachtgevers geen doel op zich, maar een hulpmiddel bij het behalen van de doelstelling. Voor woningcorporateis is dat zorgen voor betaalbare huisvesting voor de sociaal zwakkeren. Er zijn in Nederland zo’n 450 corporaties. Om technologie te kunnen delen, is het noodzakelijk dat die technologie in iedere omgeving “past” en dat deze technologie zonder beperkingen (eigendomsrecht, intellectueel eigendom) gedeeld kan worden. De keuze voor een community-source project was dan ook snel gemaakt. Om ervoor te zorgen dat prototypes die gemaakt worden ook werkelijk in iedere technische omgeving kunnen worden opgenomen, is een van de belangrijkste uitgangspunten dat alle ontwikkelde technologie platform- en database-onafhankelijk is. Om die reden is gekozen voor ontwikkeling met Java, Spring en Hibernate. Bijna alle (grotere) databases (Oracle, DB2, MSSQL, MySQL, Postgres, etc.) worden ondersteund en de applicaties kunnen draaien op ieder platform (Linux, Unix, Windows). Vanzelfsprekend is het mogelijk om andere technische keuzes te maken, maar daar wordt vanuit het project geen ondersteuning op geboden, omdat we die kennis waarschijnlijk niet (langdurig) hebben of kunnen vasthouden.

Architectuur.
Inmiddels is een architectuur-model beschreven en ontwikkeld dat het mogelijk maakt om relatief snel geavanceerde modulaire applicaties te ontwikkelen. Het architectuur-model zorgt ervoor dat technologie op een gestructureerde wijze wordt ontwikkeld en dat een modulaire ontwikkeling mogelijk is. Hoofdkenmerken van de architectuur zijn, dat alle functionaliteit die benodigd is voor meerdere (deel-)applicaties (zoals authenticatie, autorisatie, database connectie, flowcontrol en de dergelijke) onderdeel gaan uitmaken van het framework waar de deel-applicaties (modules) aan koppelen.

Organisatiestructuur, rollen.
Namens de corporaties treedt Jo Lahaye op als “klant” en ten behoeve van de de studenten-projectleiders/teamleiders bij onderwijsinstellingen als projectmanager. Maar hij nomet zichzelf liever projectleider. Van een leider verwacht je visie, motivatie, voor de troepen uitlopen. En dat past beter bij hem dan managen, wat makkelijker geassocieerd wordt met op de winkel passen. De projectleider is verantwoordelijk. (punt)

Technische lead.
Een aantal software professionals begeleidt de studenten, handson en indien nodig theoretisch. Zij zorgen voor de technische continuiteit van de verschillende projecten.

Teamleiders.
Teams bestaan in de praktijk meestal uit 2 tot maximaal 8 mensen. Een team is een groep studenten die met elkaar werkt aan een deeltaak. De teamleider zorgt voor afstemming van de werkzaamheden, voorkomt redundantie, constateert problemen en vertragingen en is eerste aanspreekpunt voor de projectleider en de technische begeleiders.

Teamleden.
Studenten die zitting hebben in een team en met elkaar verantwoordelijk zijn voor de tot standkoming van een door de projectleiding geformuleerde opdracht. Er is veel ruimte voor eigen inbreng, mits onderbouwd en in overleg met de projectleiders.

Getting started.
Om studenten snel inzicht te geven in de techniek en architectuur, zijn een ervaren softwaredevelopers  beschikbaar, die introducties verzorgen in de architectuur, Spring MVC (de facto standaard voor enterprise Java web applicaties) en de ontwikkelprincipes van WOSI. Ook worden de studenten, zeker in de eerste fase,hands-on begeleid.

Anders dan andere projecten: continuïteit en echt
Onze professionele developmentprojecten vragen vrij veel van studenten. En dat is ook de bedoeling.Het moest een “echt” project worden, niet alleen met een serieuze opdrachtgever, maar ook in de omvang, complexiteit en continuïteit van het project. Veel bedrijfsstages hadden het karakter van in enkele maanden iets maken vanaf scratch en kant en klaar opleveren. De ICT werkelijkheid bij de meeste bedrijven zit echter anders in elkaar. Daar kan je zelden je eigen tools kiezen, beginnen projecten zelden bij nul en ze zijn ook zelden in een paar maanden klaar. Werken in een groter professioneel traject, in teams, waarbij het noodzakelijk is om te begrijpen wat je voorgangers hebben gedaan en te zorgen dat je alle werk begrijpelijk achterlaat voor je opvolgers, dat was het uitgangspunt. En natuurlijk een project met coding-standards, documentatiestandaarden, procedures voor change- en releasemanagement en tools voor projectmanagement. Het heeft even geduurd, maar inmiddels lijkt WOSI al aardig op de geformuleerde wensen voor dit leerbedrijf.

Studiepunten.
Jo Lahaye treedt op als bedrijfsbegeleider. Vanuit de HvA is een onderwijskundige beschikbaar om de beoordeling van studenten (proces) op een goede wijze te begeleiden. Ook zijn er docenten beschikbaar om de technische prestaties te beoordelen. Deelnemende externe instellingen, kunnen hun studenten laten meedraaien in de beoordelingsronden bij de HvA. Vervolgens kan de beoordeling worden overgenomen (of verworpen en een eigen beoordeling worden gegeven).

Projecten.
Binnen WOSI is een groot aantal (technische) projecten mogelijk. Zolang de projecten in het teken staan van de doelstelling, worden de projecten door de organisatie ondersteund. Een goede afstemming is uiteraard van belang, bijvoorbeeld om geen lopende projecten te doorkruisen met nieuwe initiatieven. De projecten lopen uiteen van softwaredevelopment, informatie-analyse, testen, architectuur-onderzoek, documenteren tot communicatie en juridische adviezen. Vanzelfsprekend proberen we aan te sluiten bij de prioriteiten van de corporaties, omdat op die punten het meeste medewerking te verkrijgen is en de kans op daadwerkelijke implementatie groter is. WOSI gaat trouwens niet zelf technologie implementeren en beheren, daar ligt de grens met de markt.

Lopende projecten
hierbij verwijzen we u naar onze ontwikkelsite: http://dev.wosi.org


Lees ook de WOSI folder voor corporaties

Meer weten: neem contact op met de projectleiding.