The Way To Success


Docenten

Pagina aangemaakt door Jo Lahaye , bewerkt op 10-Apr-2009

WOSI – minor/stage/afstudeer-project voor studenten

Wat is WOSI: een ICT (leer-)bedrijf.
Kern van het project is om (aanstaande) software engineers te leren werken in een grote complexe omgeving. Trefwoorden zijn architectuur, ontwikkelstraat, Spring (Java), Hibernate en professionele begeleiding door ervaren professionals in software development en projectmanagement. Maar WOSI is breder dan dat. Niet alleen software-engineers zijn welkom, ook interaction designers, communicatiespecialisten, juristen, en mensen met een bedrijfskundige of economische achtergrond.

WOSI (onderwijs software innovaties) is gestart in 2006, als stageproject in het kader van de minor advanced software development aan de Hogeschool van Amsterdam. Maar inmiddels doen ook informatica opleidingen uit andere steden mee. De studenten worden daarbij zoveel mogelijk op de eigen opleiding begeleid. WOSI is een ICT-(leer-)bedrijf, dat is opgezet om studenten te leren hoe software ontwikkeld wordt in een professionele omgeving. Waar langdurig (jaren) aan projecten gewerkt wordt. Vanwege het grote verloop en de noodzakelijke continuïteit, is het van groot belang dat studenten leren goed te documenteren, coding standards te gebruiken, goed te communiceren met teamgenoten, projectleiders, enzovoorts. Kortom, zoals dat in de werkelijkheid ook gaat. Niet bij nul beginnen en na een paar maanden een projectje ophoesten, maar een stage waar je leert in een team en als onderdeel van een groot geheel te functioneren.


Ieder semester zijn er nieuwe studenten die in het kader van hun informatica-opleiding werken aan het bereiken van de doelstellingen van WOSI. Kort samengevat komen die neer op het bouwen van state of the art enterprise web-applicaties voor onze (bij voorkeur not for profit) opdrachtgevers. Stduenten worden daarbij theoretisch en hands-on begeleid door professionale software-architecten. 

Voor wie is WOSI interessant.
Binnen WOSI is zijn er vooral stage- of afstudeerprojecten voor software-engineers, maar ook juristen (licentiekeuzes, relatie met bestaande ict-contracten, etc), communicatie-specialisten (website, communicatie met corporaties, gemeenten, studenten, etc.), interaction designers, vormgevers en projectleiders (economie, business-engineers, etc.) zijn welkom.


Uitgangspunten technologie.
ICT is voor instellingen nooit een doel op zich, maar een hulpmiddel bij het behalen van de bedrijfsdoelstelling. Bij corporaties is dat zorgen voor betaalbare huisvesting voor de sociaal zwakkeren. Er zijn in Nederland zo’n 450 corporaties. Om technologie te kunnen delen, is het noodzakelijk dat die technologie in iedere omgeving “past” en dat deze technologie zonder beperkingen (eigendomsrecht, intellectueel eigendom) gedeeld kan worden. De keuze voor een community-source project was dan ook snel gemaakt. Om ervoor te zorgen dat prototypes die gemaakt worden ook werkelijk in iedere technische omgeving kunnen worden opgenomen, is een van de belangrijkste uitgangspunten dat alle ontwikkelde technologie platform- en database-onafhankelijk is. Om die reden is gekozen voor ontwikkeling met Spring MVC (Java-platform). Bijna alle (grotere) databases worden ondersteund en de applicaties kunnen draaien op ieder platform (Linux, Unix, Windows). Vanzelfsprekend is het mogelijk om andere technische keuzes te maken, maar daar wordt vanuit het project geen ondersteuning op geboden, omdat we die kennis waarschijnlijk niet (langdurig) hebben.


Organisatiestructuur, rollen.
Namens de opdrachtgevers treedt Jo Lahaye op als “klant” en ten behoeve van de de studenten-projectleiders/teamleiders bij onderwijsinstellingen als over-all projectmanager. Ties van Ham en Jasper Krijgsman zorgen voor de profesionele technische begeleiding van de studenten, zij hebben zeer ruime ervaring met het ontwikkelen van hoogwaardige enterprise applicaties met Spring MVC (Java-platform).


Studenten:
Projectleider(s).

De projectleider en assistent(en), zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de voortgang en vooral de communicatie (!!) en coördinatie tussen de verschillende deeltrajecten, c.q. verschillende teams die op een moment aan het werk zijn aan veelal verschillende opdrachten. Voor het verbeteren van hun projectleiders-skills, worden ze waar nodig bijgestaan door de projectmanager.

Teamleiders.
Teams bestaan in de praktijk meestal uit 2 tot 8 studenten. Een team is een groep studenten die met elkaar werkt aan een deeltaak. De teamleider zorgt voor afstemming van de werkzaamheden, voorkomt redundantie, constateert problemen en vertragingen en is eerste aanspreekpunt voor de projectleider(s).

Teamleden.
Studenten die zitting hebben in een team en met elkaar verantwoordelijk zijn voor de tot standkoming van een door de projectleiding geformuleerde opdracht. Er is veel ruimte voor eigen inbreng, mits onderbouwd en in overleg met de projectleiders.

Getting started.
Door bijdragen van opdrachtgevers is er ruimte voor professionele begeleiding en het aanschaffen van hulpmiddelen. Er zijn regelmatig colleges (locatie wisselt) van deskundigen uit de praktijk over diverse relevante onderwerpen. Om studenten snel inzicht te geven in de techniek en architectuur, zijn ervaren developers beschikbaar die gedegen introducties verzorgen in de architectuur en ontwikkelprincipes van WOSI. Vervolgens worden de studenten, zeker in de eerste fase, hands-on begeleid.

Anders dan andere projecten: continuïteit
Dit professionele developmentproject vraagt vrij veel van studenten. En dat was ook de bedoeling van de Hogeschool van Amsterdam bij de start van dit project. Het moest “echt” zijn, niet alleen met een serieuze opdrachtgever, maar vooral ook in de omvang, complexiteit en continuïteit van het project. Veel bedrijfsstages hadden het karakter van in enkele maanden iets maken en kant en klaar opleveren. De ICT werkelijkheid bij de meeste bedrijven zit echter anders in elkaar. Daar kan je zelden je eigen tools kiezen, beginnen projecten zelden bij scratch en ze zijn ook zelden in een paar maanden klaar. Werken in een groter professioneel traject, waarbij het noodzakelijk is om te begrijpen wat je voorgangers hebben gedaan en te zorgen dat je het begrijpelijk achterlaat voor je opvolgers, dat was de droom.


Studiepunten.
Jo Lahaye treedt op als bedrijfsbegeleider. Vanuit de HvA is een onderwijskundige beschikbaar om de beoordeling van studenten (proces en techniek) op een goede wijze te begeleiden. Deelnemende externe instellingen, kunnen hun studenten laten meedraaien in de beoordelingsronden bij de HvA. Vervolgens kan de beoordeling worden overgenomen (of verworpen en een eigen beoordeling worden gegeven). Uiteraard zijn er ook diverse docenten betrokken, zoals bij flankerende onderwijsprogramma’s, of de begeleiding en technische beoordeling.


Projecten.
Binnen WOSI is een groot aantal (technische) projecten mogelijk. Zolang de projecten in het teken staan van de doelstelling, worden de projecten door de organisatie ondersteund. Een goede afstemming is uiteraard van belang, bijvoorbeeld om geen lopende projecten te doorkruisen met nieuwe initiatieven. De projecten lopen uiteen van softwaredevelopment, informatie-analyse, testen, architectuur-onderzoek, documenteren tot communicatie en juridische adviezen. Vanzelfsprekend proberen we aan te sluiten bij de prioriteiten van de corporaties, omdat op die punten het meeste medewerking te verkrijgen is en de kans op daadwerkelijke implementatie groter is. WOSI gaat trouwens niet zelf technologie implementeren en beheren, daar ligt de grens met de markt. Die taak Wordt overgelaten aan professionele ict-bedrijven.


Lopende projecten
Zie hiervoor de informatie op http://dev.wosi.org.