The Way To Success


Nieuws

Het nieuws van WOSI.

Op 08-06-2011 geschreven door Jo Lahaye
WOSI herijkt keuze Java / Spring (MvC) Lees verder
WOSI is nog steeds overtuigd van keuze voor voor Java/Spring. Een aantal medewerkers van WOSI, studenten en de projectledier hebben zich nog eens hardop afgevraagd of Spring MVC nog steeds de juiste keuze is voor de projecten. De conclusie luidt dat er sinds 2005 eerder meer dan minder argumenten voor te vinden zijn. Leest het artikel op Uitleg-Wosi

Op 22-05-2011 geschreven door Jo Lahaye
SpringRoo presentatie Christian Tzolov (TomTom) Lees verder

Op woensdagmiddag 15 juni 2011 geeft Christian Tzolov van TomTom, een presentatie over het gebruik van Spring Roo. Als je geïnteresseerd bent in het razendsnel bouwen van grote Java-webapplicaties, dan mag je deze presentatie niet missen. In minder dan een uur tijd bouwt Christian een enterprise-applicatie. Hij laat tevens zien hoe Spring Roo wordt ingezet bij TomTom. Het mooie van Roo: het is volledig verwijderbaar en je houdt pure Javacode over. Het WOSI-projectteam laat een aantal Spring MVC applicaties zien.

Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom, meld je wel even aan (mail: jo@hollandopen.nl)
Het programma is niet heel technisch, zeker in het eerste deel laten we vooral zien wat gemaakt is. We geven wel uitleg over gebruikte technologie en de complexiteit.

13.30 NOS – Hoe vind je in enkele seconden iemands telefoonnummer in een miljoen files?
14.00 Defensie – Hoe plan je overzichtelijk en efficiënt 20.000 keuringen per jaar.
14.30 Woningcorporaties – Keuzeproces / Verkoop / VVE-beheer.
15.00 Korte pauze
15.15 Christian Tzolov, technical lead TomTom, over het gemak van Spring Roo (Engels).
16.15 Vragen aan Christian en eventueel over andere WOSI-projecten
16.30 borrel

NOS
Hoe doorzoek je honderduizenden tekstfiles in een paar seconden? Journalisten werken in programma's die de (nieuws-)uitzendingen faciliteren. Vaak staat bij een onderwerp niet alleen waar het over gaat, maar ook de bereikbaarheidsgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen) van de gast(en). Die horen eigenlijk netjes gestructureerd in het adresboek te komen. Maar als dat niet gebeurd (en dat is meestal het geval) hoe vind je dan later de gegevens terug? Een verhaal over complexe regexen, slimme indexeringen en natuurlijk snelle tekst-databases.

Ministerie van Defensie
Het ministerie van Defensie keurt jaarlijks zo'n 20.000 sollicitanten (nieuwkomers en mensen die doorstromen). Soms zijn dat vrij pittige psychologische en medische keuringen, want er mogen natuurlijk geen ongelukken gebeuren. Op dit moment vindt een behoorlijk deel van die planningen plaats op excel-sheets. Een WOSI-projectteam bouwt nu een planningtool die al die keuringen netjes en automatisch inroostert. Een zeer complexe applicatie, die naar verwachting in september 2011 live gaat.

Woningcorporaties
Inmiddels worden al twee WOSI-applicaties in bedrijfskritische omgevingen gebruikt. De ene applicatie begeleidt het proces van de verkoop van woningen, met externe rollen voor makelaars, aannemers, notarissen en dergelijke. En een andere applicatie biedt de mogelijkheid om keuzes bij de inrichting van woningen vast te leggen (kleur tegeltjes, type kranen, hoogte werkblad keuken, sanitair, enzovoorts). Op dit moment werken we aan een applicatie voor VVE-beheer; het beheren van een Vereniging van Eigenaren. Met name ons idee om alle werkzaamheden in het systeem te starten vanuit taakgerichte dashboards spreekt de opdrachtgevers erg aan.

Prijsvraag; bedenk een nieuwe naam voor WOSI:
win 50 euro door een leuke en toepasselijke nieuwe naam te bedenken voor WOSI. In het Nederlands of Engels. We werken niet meer uitsluitend voor Woningcorporaties en willen om die reden de naam “Woningcorporaties Open Software Initiatief” wijzigen, maar de afkorting willen we uiteraard behouden.
Meer info over WOSI-projecten, Spring of een nieuwe naam: Jo Lahaye (j.lahaye@hva.nl;
06-53292887), of Reza Esmaili, e.esmaili@hva.nl,; 0205951673


Op 01-06-2010 geschreven door Ties van Ham
WOSI geeft applicaties vrij Lees verder
Op de ontwikkelsite http://dev.wosi.org staan inmiddels verschillende applicaties die productieklaar zijn. Hoewel aan de klachtenregistratie-module nog gesleuteld wordt. Dat heeft vooral te maken met wisselende inzichten en minder met de techniek. Neem gerust eens een kijkje bij de applicaties.
 
Klachtenregistratie: http://dev.wosi.org/Klachtenregistratie
We hebben een volledig grafische interface ontwikkeld voor het registreren van klachten. We zijn nog niet helemaal klaar, een aantal pictogrammen moet nog worden ontwikkeld en de teksten moeten nog door de eindredactie, maar het idee zal snel duidelijk zijn. Eerste oplevering wordt voorzien in juni 2010.
 
Verkoopapplicatie: http://dev.wosi.org/Verkoop
Er is een grote en complexe module ontwikkeld die de verkoop van woningen begeleid. Van de allereerste check (opknapbeurtje alvorens de woning in de verkoop gaat), tot de allerlaatste handeling (overdracht energie en opzeggen verzekeringen ) en alles wat daar tussen ligt: taxatie, vaststellen verkoopprijs, bezichtigingen, voorlopig koopcontract, overdrachtsdatum, notariele stukken, e.d. Met tal van statistiek-mogelijkheden: hoeveel woningen zijn in periode x verkocht, tegen welke prijs, welke afwijking van de taxatiewaarde, welke makelaar verkoopt het snelst (en welke prijs realiseert die), etc.
 
Optielijsten: http://dev.wosi.org/Optielijsten
De zogenaamde Optielijstenmodule is zo mogelijk nog omvangrijker en complexer. Doel is om aanstaande bewoners van nieuwbouw en renovatiewoningen keuze te geven in bijvoorbeeld sanitair van toilet en badkamer, vloer- en wandtegels, keuken, dakkapellen, tuindeuren, etc. Uiteraard is het mogelijk om afbeeldingen en foto’s aan te bieden zodat de bewoners ook kunnen zien wat ze kiezen. In de applicatie is het mogelijk om een groot aantal verschillende keuzes en combinaties daarvan vast te leggen. En ook om combinaties uit te sluiten. Bijvoorbeeld: geen buitenkraan onder het achterraam als er tuindeuren worden gekozen, geen blauwe vloertegels met rode wandtegels, geen extra keukenkastjes van 90 cm hoog als de gekozen keuken kastjes van 60cm heeft, enzovoorts. Bovendien is het mogelijk om sommige wensen wel te realiseren, maar alleen tegen "contante" betaling, om op die manier te voorkomen dat alle luxe opties in een verhoging van de huurprijs terechtkomen. Voor de aannemer worden zogenaamde meterkastlijsten uitgedraaid, waar precies op staat wat in de woning moet gebeuren. En uiteraard biedt het gebruik van deze uitgebreide applicatie een uitstekende basis om exact vast te leggen wat zich in iedere woning bevindt.
 
 

Op 12-05-2010 geschreven door Jo Lahaye
WOSI in Aedes Magazine Lees verder

Aandacht voor WOSI in een recent artikel van Aedes Magazine. Aedes is de koepel-organisatie voor woningcorporaties. Plak de volgende url in de browser om het hele artikel te lezen.


http://www.aedesnet.nl/achtergrond,unknown/dossier-bedrijfsvoering/instrumenten/Zes-vragen-over-WOSI-ICT.html


Op 17-04-2009 geschreven door Ties van Ham
WOSI in de pers: artikel in Computable over het project. Lees verder

In het blad Computable is op 17-04 een artikel verschenen over WOSI.

B
ekijk het artikel hier.


Op 17-04-2009 geschreven door Ties van Ham
Softwarekwaliteit WOSI beoordeeld. Lees verder

Donderdag 16 april verzamelden zich aan de HvA alle studenten die op dit moment bij WOSI betrokken zijn voor een masterclass over databasemodellering die gegeven werd door Damiaan Zwietering (IBM). Aansluitend gaf Jacob Brunekreef, lector softwarekwaliteit van de HvA een kwantitatieve analyse van de WOSI-software. Bij de directories die hij onderzocht met diverse tools, kwam hij op een aatal plekken wat opmerkelijke zaken tegen. De meeste daarvan werden door de technisch projectleiders op een eenvoudige manier verklaard, maar er waren ook een paar zaken die we nog eens zorgvuldig tegen het licht gaan houden. 

Voor WOSI is het van groot belang dat alle software op een (extreem) duidelijke manier ontwikkeld wordt, zodat volgende groepen studenten kunnen verder werken op de software die nu al ontwikkeld is. De gemaakte analyse is als presentatie bijgevoegd. Het commentaar vanuit het project op de gemaakte analyse wordt later toegevoegd. 

Bekijk de presenatie hier.


Op 02-04-2009 geschreven door Ties van Ham
WOSI Folder over ontwikkeling project Lees verder

In maart 2008 is ter gelegenheid van de presentatie van WOSI op de Bouw en ICT beurs een folder uitgebracht die de stand van zaken in het project weergeeft. IN 2008 wordt het project opgeschaald, er gaan meer corporaties meedoen en meer onderwijsinstellingen. Op weg naar een open standaard en voorbeeld architectuur WOSI is een ICT-project voor studenten in het hoger onderwijs dat in 2006 geïnitieerd is door vier grote woningcorporaties en het Instituut voor Informatica van de Hogeschool van Amsterdam. Doelstelling van WOSI is om op termijn een concrete bijdrage te leveren aan de kwalitatieve verbetering van de informatiehuishouding van de corporaties en andere (maatschappelijke) instellingen in de informatieketen, zoals gemeenten en zorg-instellingen. Op dit moment kenmerkt de informatiehuishouding van corporaties en hun maatschappelijke partners zich door veel branche-specifieke en gesloten systemen, waardoor samenwerking en het delen van informatie moeizaam verloopt. De corporaties constateren dat het gebruik van open standaarden goed past in het beleid van de overheid en in andere sectoren heeft geleid tot meer efficiency, snellere ontwikkeling en innovatie. Daarbij wordt gewezen op diverse succesvolle XML-standaarden alsook op “internet” dat gebaseerd is op open standaarden en daar zijn grote succes aan te danken heeft.... Meer in de bijgesloten PDF